ADRA i Haiti. Intervju nr 2 med Per Bolling. 19 jan 2010

När nästan en vecka har gått sedan jordskalvet i Haiti råder det fortfarande kaos i landet. ADRA har kommit in med några mobila kliniker och personal. Cirka 30 000 drabbade haitier har samlats på campus vid Adventistsamfundets universitet och sjukhus som ligger nära varandra. ADRA har kommit att lokalisera mycket av sina insatser till det här området.

I den här intervjun som Anne-Maj Sandström på Radio Adventkyrkan i Göteborg gör med Per Bolling angående ADRA´s insatser i Haiti nämns hur många medarbetare ADRA har på plats just nu. I denna siffra är inte de medicinska teamen inkluderade.

Ladda fler