1. Vad är våld?

Karolina Poland förklarar för barnen vad våld är.