02 Att följa Jesus

När Jesus pratade med sina kompisar så berättade han en massa konstiga saker. Vi ska höra av några av dem. Vad tror du att de betyder?

Andaktsutskick 1 - 2013